GENÇ ALERJİSTLER İLE ALERJİDEKİ YENİLİKLER SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM  BAŞKANI

Prof. Dr. Esen Demir

SEMPOZYUM  EŞ GENÇ BAŞKANI

Uzm. Dr. Nurşen Ciğerci Günaydın

SEMPOZYUM SEKRETERİ

Uzm. Dr. Ceren Can

DÜZENLEME KURULU

Uzm. Dr. Ezgi Ulusoy Severcan

Uzm. Dr. Esra Özek

Uzm. Dr. Sanem Eren Akarcan

 Doç.Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu

Uzm. Dr. Şükrü Çekiç

ÇAAAD ONURSAL BAŞKANI

Prof. Dr. Ülker Öneş

ÇAAAD DERNEK BAŞKANI

Prof. Dr. Nermin Güler

ÇAAAD DERNEK YÖNETİM KURULU 

Prof. Dr.Nermin Güler

Prof. Dr. Nihat Sapan

Prof. Dr. Özkan Karaman

Prof. Dr. Esen Demir

Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu

Prof. Dr. Zeynep Tamay

Prof. Dr. Ahmet Akçay

Doç. Dr. Emin Özkaya

Prof. Dr. Cevdet Özdemir