GENÇ ALERJİSTLER İLE ALERJİDEKİ YENİLİKLER SEMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM
14 Eylül 2018 - Cuma
09:30-10:00 KAYIT
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

Ülker Öneş
Esen Demir
Nermin Güler
Nurşen Cigerci Günaydın

10:30-12:00
Besin Alerjileri
Oturum Başkanları: Ülker Öneş, Remziye Tanaç
10:30-11:00 IgE aracılı besin alerjileri
Sevgi Sipahi
11:00-11:30 IgE aracılı olmayan besin alerjileri
Sanem Eren Akarcan
11:30-12:00 Besin alerjilerinin doğal seyri ve belirleyici faktörler
Ayça Kıykım
12:00-13:00

Abbott Uydu Sempozyumu
Rehberler eşliğinde İnek Sütü Alerjisi  
Oturum Başkanları:  Esen Demir, Nihat Sapan

12:00-12:30 İnek sütü alerjisinde tanı
Şükrü Çekiç
12:30-13:00 İnek sütü alerjisinde tedavi
Nurşen Ciğerci Günaydın
13:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:00

Diğer Besin Alerjileri
Oturum Başkanları: Gönül Adalıoğlu, Feyzullah Çetinkaya
13:30-14:00 Balık ve deniz ürünleri alerjisi
Sevgi Bilgiç Eltan
14:00-14:30 Çerez alerjisi
Emine Ece Özdoğru
14:30-15:00 Diğer gıda alerjileri (buğday, susam v.b)
Sait Karaman
15:00-15:30 Kahve arası
15:30-16:30
Besin alerjisinde zorluklar ve yenilikler
Oturum Başkanları:Yıldız Saraçlar ,Derya Ufuk Altıntaş,
15:30-16:00 Çoklu besin alerjileri
Ayşe Şenay Şaşihüseyinoğlu
16:00-16:30 Besin alerjilerinde bileşene dayalı tanı
Esra Özek  
16:30-17:30

Bayer  Uydu Sempozyumu
Deri Alerjileri

Oturum Başkanları: Nermin Güler,Figen Gülen

16:30-17:00 Atopik dermatit etiyoloji ve tanı
Fatih Dilek
17:00-17:30 Atopikdermatit  tedavisi
Ceren Can
17:30-18:30
Sözlü sunumlar
Oturum Başkanları:İlknur Bostancı ,Dost Zeyrek
 

Hülya Anıl : ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA PENİSİLİN HİPERSENSİTİVİTESİ SIKLIĞI

 

Ayşe Süleyman : ÇOCUKLARDA NÖROMUSKULER BLOKER İLAÇ DUYARLILIĞININ ALERJİ DERİ TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Selime Özen : FARKLI ZAMANLARDA FARKLI İLAÇ KULLANIMI İLE GELİŞEN DRESS SENDROMU

15 Eylül 2018 - Cumartesi
08:00-09:00

Sözlü sunumlar
Oturum Başkanları: Abdulkadir Koçak,Erdem Topal

  Burçin Beken : ATOPİKDERMATİTLİ HASTALARDA HİPOGMAGLOBULİNEMİ SIKLIĞI
  Yasin Karali : ÇOCUKLUK ÇAĞI KRONİK ÜRTİKERDE OMALİZUMAB TEDAVİSİ
  Şükrü Çekiç : ASTIM TANILI OLGULARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE ASTIM KONTROL TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

KONTROL DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  Hale Tuhan : KRONİK ÜRTİKER TANILI ÇOCUK VE ERGENLERDE HAŞİMATO HASTALIĞI SIKLIĞI; İKİ YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
09:00-10:30
Astım
Oturum Başkanları:İpek Türktaş, Ayşen Bingöl
09:00-09:30 Astımda genetik ve çevresel etkileşim
Betül Pekmen Karaatmaca
09:30-10:00 Astım tanısında yeni gelişmeler
Gökçen Kartal Öztürk
10:00-10:30 Astım tedavisi ve yenilikler
Aykut Eşki
10:30-11:00

Alerjide biyobelirteçler ve biyololojik ajanlar
Oturum Başkanları: Ali Baki , Cevdet Özdemir

Alerjide biyobelirteçler ve biyolojik ajanlar
Ahmet Kan

11:00-12:00
Anafilaksi
Oturum Başkanları:Gülbin Bingöl,Emin Özkaya
11:00-11:30 Anafilaksi mekanizması ve risk faktörleri
Nazlı Ercan
11:30-12:00 Anafilaksi tanısı ve kullanılan belirteçler
Özlem Sancaklı

12:00-12:30

 

12:30-13:00

Öğle yemeği

 

Vem İlaç Uydu Sempozyumu
Anafilaksi tedavisi ve koruyucu önlemler

Oturum Başkanları:  Mehtap Yazıcıoğlu , Zeynep Tamay
Ezgi Ulusoy Severcan

13:00-14:00
Alerjik Rinit
Oturum Başkanları:Ayfer  Tuncer, Demet Can
13:00-13:30 Alerjik rinitte tanı
Mehmet Yaşar Özkars
13:30-14:00 Alerjik rinitte tedavi
Emre Akkelle
14:00-15:00

İmmünoterapi
Oturum Başkanları:Seval Güneşer Kendirli,Nerin Bahçeciler, 

14:00-14:30 Allerjen immünoterapide mekanizma
Esra Hazar Sayar
14:30-15:00 İmmünoterapi endikasyonları ve alerjen seçimi
Pınar Gökmirza Özdemir
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:45
Yılın makaleleri
Oturum Başkanları:Özlem Keskin, Metin Aydoğan
15:15-15:45 Astım
Nazan Altınel
15:45-16:15 Alerjik rinit
Ayşegül Ertuğrul
16:15-16:45 Besin alerjileri
Dilara Kocacık
16:45-17:15 Akılcı antibiyotik kullanımı
Gizem Güner
17:15-18:00
Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları: Ayşe Yenigün, Fulya Tahan
  Handan Duman Şenol : PEDİATRİ ASİSTANLARININ İLAÇ ALLERJİSİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARI
  Yasin Karalı : 4-11 YAŞ ARASI ASTIM TANILI HASTALARIMIZIN EV İÇİ ALERJEN DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Gökçen Kartal Öztürk : SPİROMETRİ ÖLÇÜMLERİ NORMAL OLAN ASTIMLI ÇOCUKLARDA SPİROMETRİ İLE

İMPULSE OSSİLOMETRİ SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

18:00 Kapanış